SPOŁECZNA NATURA INFORMACJI

Społeczna natura informacji i kultury w państwie socjalistycznym wymaga rzeczywistego uspołecznienia potrzeb i aspiracji w tej dziedzinie, czemu nie służy nadmierna instytucjonalizacja czy wręcz etatyzacja sterowania informacją i kulturą, bo to grozi ich fasadowością. A wtedy już łatwo o wy­paczenia w postaci monopolizowania informacji przez instytucje państwowe, utrudniania doń dostępu, czy wręcz manipulowania opinią publiczną. Rodzi się to zazwyczaj z upraszczającego poj­mowania funkcji państwa w procesach tworzenia dóbr kultural­nych oraz niewłaściwego rozumienia roli państwowego mecenatu w tej dziedzinie. Stąd bierze się niekiedy preferencja dla działań kontrolno-administracyjnych, ze szkodą dla rozumnego inspiro­wania procesów kulturotwórczych, które ze swej natury mają społeczny charakter, bo ich podmiotem, a zarazem źródłem war­tości kulturowych jest całe społeczeństwo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: