SPEŁNIANY WYMÓG

Hasło ten wymóg spełnia, budzi pozytyw­ne skojarzenia, nawiązujące do tak silnie odczuwanych przez czło­wieka potrzeb i wartości, jak potrzeba informacji, satysfakcji bycia poinformowanym i konfrontacji własnych przekonań z prze­konaniami i wyobrażeniami innych ludzi. Wynika stąd wniosek, że ta najnowsza wersja koncepcji roz­szerzająca postulat „swobodnego przepływu” na „ludzi i idee” po­myślana została jako przystosowanie polityki Zachodu w tej sfe­rze do odprężeniowego etapu w stosunkach międzynarodowych. Tkwi w tym założenie, że obiektywne zapotrzebowanie świata na rozszerzenie wymiany kulturalnej, kontaktów międzyludzkich itp. stwarza sprzyjające przesłanki dla jednostronnej penetracji ideo­logicznej, przede wszystkim w społeczeństwach socjalistycznych, co było niemożliwe, a przynajmniej utrudnione, w warunkach zimnowojennego zamrożenia stosunków międzynarodowych na linii kapitalizm—socjalizm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: