SKUTEK NADUŻYĆ

Właśnie m.in. wskutek tych nadużyć państwa socjalistyczne utrzymują swą kontrolę nad przepływem informacji, a mogłoby jej nie być, gdyby do nadużyć wolności informacji w obrocie międzynarodo­wym nie dochodziło. Dodać tu jeszcze trzeba, że w takiej formule odpowiedzialności państwa kryje się założenie, że państwo to nie działa, a w każdym razie nie powinno działać, „obok” społeczeń­stwa, lecz w jego imieniu i z jego umocowania, stanowiąc instru­ment kontroli społecznej, która w sferze stosunków z innymi państwami nie mogłaby się bez jego udziału realizować. Można w tej kwestii sformułować generalną zasadę, że pań­stwa socjalistyczne traktują odpowiedzialność państwa w tym zakresie jako odpowiedzialność za zgodność działań wszystkich będących w jego jurysdykcji uczestników komunikowania z na­czelnymi zasadami współżycia międzynarodowego, które państwa socjalistyczne wywodzą z idei pokojowego współistnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: