SILNE AKCENTOWANIE

Zasada swobodnego działania osób i instytucji prywatnych w sferze komunikowania jest najsilniej akcentowana w Stanach Zjednoczonych, gdyż one właśnie — jak zauważa K. London — są jedynym praktycznie krajem, który w takim zakresie zezwala instytucjom prywatnym na prowadzenie propagandy międzynaro­dowej. Z tego też zapewne względu problem odpowiedzialności za działania w sferze propagandy jest właśnie w literaturze ame­rykańskiej stosunkowo rzadko podnoszony. Coraz częściej pojawia się on natomiast w opracowaniach zachodnioeuropejskich, zwłasz­cza tych z lat siedemdziesiątych, w których sygnalizuje się nawet potrzebę zwrócenia uwagi na jakość wytworów informacyjno- -kulturalnych, która nie jest do pogodzenia z żywiołowością przepływu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: