RZECZNICY KONCEPCJI

Rzecznicy koncepcji akcentując potrzebę aktywnej kontroli społecznej nad mass mediami zastrzegają jednak, że chodzi im nie o kontrolę zinsty­tucjonalizowaną, lecz spontaniczną, nie sterowaną przez organy państwo­we. Nie kwestionują oni też w zasadzie obecnej formy funkcjonowania środków masowego przekazu w państwie kapitalistycznym, tj. prywatnej własności, postulują jednak swoiste ich „uspołecznienie” rozumiane jako szersze uczestnictwo różnych grup i środowisk społecznych w procesie po­wstawania i rozpowszechnienia informacji. „Jednym z najważniejszych czynników, które kształtują życie społeczeństwa — stwierdza zachodnio- niemiecki socjolog prasy, M. Uwe — jest komunikowanie masowe. Jeśli ma ono temu społeczeństwu służyć w optymalnym stopniu, musi podlegać jego kontroli”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: