Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych

Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych podano w tabelach 1 i 2, zestawionych na podstawie badań Zakładu Ubocznej Produkcji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Centralnego Laboratorium Produkcji Leśnej „Las” i Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, po porównaniu i uzupełnieniu ich wyników danymi zawartymi w pracach: K. i H. Bogdańskich, W. Bóttiche- ra, W. Butkusa, F. Ceriewitinowa, S. Głowackiego, A. Meringa, E. Pijanowskiego, K. Rogalińskiego i innych, J. Rudowskiej-Ko- prowskiej, D. Szapiro, A. Szczygła i J. Siczkówny, E. i M. Tomaszewskich, Z. Wnękowej i B. Wójcikowej oraz czeskiej publikacji zbiorowej, przy czym pierwszeństwo dano badaniom polskim.W zestawieniach podano liczby przeciętne, a niekiedy nawet tylko orientacyjne. W rzeczywistości skład owoców zmienia się w obrębie jednego gatunku w dość szerokich granicach, zależnie od odmiany, stopnia dojrzałości, środowiska, klimatu, pogody i innych czynników. Poza tym skład chemiczny niektórych owoców leśnych, a zwłaszcza zawartość witamin i składników mineralnych, nie jest jeszcze dostatecznie zbadany. Mimo to tabele pozwalają wyrobić sobie sąd o rzeczywistej wartości użytkowej jadalnych owoców leśnych w porównaniu z innymi owocami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: