RYWALIZACJA IDEI

Rywalizacja idei może i powinna jednak mieć charakter uczciwego dyskursu, w którym obstawanie przy własnych ra­cjach nie wyklucza rozprawiania się z hasłami i tezami drugiej strony, przede wszystkim przez porównywanie ich z realiami społecznymi i politycznymi.Alternatywą tak pojętej konfrontacji w sferze idei jest wro­gość ideologiczna z całym swym sztafażem metod i technik, które charakteryzowały okres zimnowojenny. Oczywiście państwa so­cjalistyczne nie wyrażają aprobaty dla takich reguł rywalizacji między systemami.Zasady konfrontacji w tej sferze, które proponuje socjalizm, wypływają z przekonania, że jeśli rola ideologii we współczesnym świecie nie tylko nie maleje, lecz rośnie, a żadna ze stron nie re­zygnuje z próby wykazania swej wyższości, to nie można pozo­stawić bez odpowiedzi pytania, według jakich reguł winna się ta konfrontacja odbywać, jeśli nie ma się przerodzić w ogólną wro­gość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: