RÓWNOPRAWNOŚĆ

Słusz­niej zatem jest mówić nie o ekwiwalentnej równości czy pary­tecie kulturalnym, bo tego nie da się zadekretować na skalę mię­dzynarodową, a o równowartości lub sprawiedliwości w dziedzi­nie wymiany informacji i kultury, która to wymiana nie może być liczona mechanicznie w proporcji jeden do jednego.Tak pojęta równoprawność winna dawać wszystkim narodom szanse aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym obiegu dóbr informacyjno-kulturalnych proporcjonalnie do ich możliwości. Dzięki, temu kultura może stać się czynnikiem wyrównującym szanse zdobycia prestiżu w społeczności międzynarodowej, który przez stulecia mierzony był raczej siłą polityczną oraz potencja­łem ekonomicznym i militarnym niż walorami kultury.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: