ROLA JEDNOSTKI

Państwo jest (…) gwarantem wykonywania porozumień w dobrej wierze, odpowiedzialnym na zewnątrz za eksportowane rozpowszechniane dobra, wartości, informacje oraz posiada in­strumenty dynamizowania współpracy kulturalnej. Nie pomniej­sza to roli jednostki; w systemie socjalistycznym organy państwo­we ułatwiają indywidualnym osobom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej w sensie finansowym, organizacyjnym i in- nym”.Głoszona przez teoretyków zachodnich (m.in. przez twórców „społeczeństwa globalnego”) teza o konieczności „odpaństwowie- nia komunikowania międzynarodowego — przy jednoczesnym uznawaniu kompetencji organów państwowych w pozostałych sfe­rach budzi zasadnicze wątpliwości także i z tego względu, że zmierza do dezintegracji koncepcji suwerenności państw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: