REALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jest to niebezpieczeństwo realne, którego można jednak uniknąć budując nowy model stosunków między­narodowych, który zapewni „pluralizm kulturalny”. Wymagać to będzie od każdego narodu tworzenia nowych wartości zgodnie z humanistyczną maksymą Renesansu: non si trata di avere di piu, ma di essere di piu (co w wolnym przekładzie można wyra­zić słowami: „chodzi nie o to, by mieć więcej, lecz reprezentować coś więcej”). Budowanie międzynarodowego zrozumienia za pośrednictwem przekazów kulturowych wymaga zatem, by kultura z jednej strony tworzyła wartości, które nie będą narzucane innym, z dru­giej zaś, zachowywała swe indywidualne oblicze. Ta generalna teza znalazła odzwierciedlenie w manifeście intelektualistów sympatyzujących z UNESCO pt. Humanizm jutra a różnorodność kultur.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: