PRZYCZYNY NIEDOCENIENIA

Tę swoistą inercję można tłumaczyć faktem, że społeczność międzynarodowa stosunkowo późno, bo w zasadzie dopiero w la­tach siedemdziesiątych, zdała sobie sprawę z całego anachronizmu tej sytuacji i podjęła wysiłki w celu jej uzdrowienia. Przyczyn tego niedoceniania sfery kulturalnej było wiele, ale wydaje się, że dopiero gwałtowny rozwój nowoczesnych technik przekazu (połączony z brakiem międzynarodowego uregulowania ich dzia­łalności), a zwłaszcza perspektywa użycia satelitów komunika­cyjnych do bezpośrednich emisji telewizyjnych postawiły z całą ostrością szereg problemów, wśród nich problem suwerenności kulturalnej narodów zagrożonej na niespotykaną dotąd skalę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: