PROBLEM SELEKCJI

Te wprawdzie trudno ujednoznaczniać w kategoriach prawdy lub fałszu, ale można natomiast wartościować zawarte w nich intencje, co po­zwala na ich kwalifikowanie w zależności od politycznej czy ideo­wej wymowy celu, któremu służą.Można przyjąć z pewnym uproszczeniem, że we współczesnym masowym przekazie informacji, zarówno w ramach jednego spo­łeczeństwa, jak i w skali międzynarodowej obowiązują dwie formuły tworzenia informacji, które pokrywają się z jej różnymi funkcjami społecznymi w różnych systemach.Pierwsza, obowiązująca w dziennikarstwie zachodnim, czyni najważniejszym kryterium wartości informacji jej walor komer­cyjny. łatwość upowszechnienia -— a więc zdolność zainteresowa­nia odbiorcy bez uwzględniania motywacji tego zainteresowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: