PRÓBA ZASTĄPIENIA

Optowanie krajów socjalistycznych za odpowiedzialnością pań­stwa jako ostatniej instancji czuwającej nad wypełnianiem przez informację i kulturę ich pozytywnej funkcji w stosunkach mię­dzynarodowych bywa często w doktrynie zachodniej określane jako próba zastąpienia autentycznego komunikowania międzyna­rodowego „komunikowaniem między państwami”. Otóż jest to za­rzut chybiony, ponieważ instytucje oficjalne stanowią tylko nie­wielki margines w licznym gronie uczestników komunikowania międzynarodowego, wśród których dominują organizacje społecz­ne, stowarzyszenia zawodowe, a także osoby prywatne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: