PRÓBA PRZECIWSTAWIENIA

Jest to innymi słowy próba przeciwstawienia się szkodliwym tendencjom cywilizacyjno-kul- turowej standaryzacji ludzkości, którą M. McLuhan odmalował w swej wizji „światowej wioski” i która pojawia się też w innej wersji — „światowego miasta”, jako perspektywy jeszcze bliż­szej ze względu na zagęszczanie się sieci komunikowania na obszarach zurbanizowanych.W ocenach UNESCO zróżnicowanie kultur powoli zanika w związku z globalną tendencją do uniformizacji stylów życia. Jest to — jak stwierdził nieżyjący już Dyrektor Generalny UNESCO, R. Maheu — tendencja nieunikniona, jeśli nie podejmie się sku­tecznych środków zaradczych. Zdaniem R. Maheu wiele szkód wyrządza upowszechniająca się w wielu środowiskach intelektual­nych katastroficzna teza, że postęp naukowy i techniczny musi w swym następstwie prowadzić do degradacji humanistycznego wymiaru wartości artystycznych i kulturalnych oraz nużącej monotonii stylów życia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: