PRAWO DO SELEKCJI

Jak wygląda stanowisko socjalistycznej teorii i praktyki ko­munikowania międzynarodowego w tej kwestii? Otóż odrzucenie przez nie filozofii „swobodnego przepływu” równa się uznaniu prawa do wyboru treści z oferty proponowanej przez świat ze­wnętrzny, zgodnie z kryteriami, których wymagają interesy na­rodowe i państwowe. Kraje socjalistyczne dalekie są jednak — wbrew temu, co im się często zarzuca — od popadania w drugą skrajność, a mianowicie wykorzystywania prawa do selekcji w celu izolowania swych społeczeństw od informacji, kultury i idei pochodzących od innych narodów. Wypływa to z przekonania, że alternatywą „swobodnego przepływu” nie musi być zamknięcie społeczeństwa od wpływów z zewnątrz.Prawo do selekcji, jakie zastrzegają sobie kraje socjalistyczne w odniesieniu do przekazów masowych napływających ze świata kapitalistycznego, uzasadnione jest dwojaką naturą wytworów informacyjno-kulturowych powstałych w społeczeństwach burżuazyjnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: