PRAWDZIWOŚĆ STWIERDZENIA

Nie sposób podważać prawdziwości stwierdzenia, że o warto­ści czy szkodliwości komunikowanych treści nie decyduje jeszcze sam fakt ich zaangażowania po stronie jakiejś polityki, lecz ja­kość samej polityki mierzonej według różnych uchwytnych kry­teriów. Stąd też trudno się zgodzić z częstym na Zachodzie twier­dzeniem, że informacja i kultura w obrocie międzynarodowym mogą być „dobre” lub „złe” w zależności od tego, czy są z dala od polityki zagranicznej, czy też pozostają w jej służbie. Dodaj­my, że tezy takie są echem tradycyjnego podziału, którego bez­zasadność staraliśmy się wcześniej wykazać, polegającego na prze­ciwstawianiu propagandy „czystej” informacji i „czystej” kul­turze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: