POJĘCIE JAKOŚCI

Oczywiście pojęcie jakości informacji zależy od oceny jej użytkownika, stąd nie tyle nadawcy, lecz odbiorcy należy pozostawić jej ocenę”.Przy takim bogactwie i różnorodności form trudno rzeczywi­ście znaleźć jakieś wspólne kryterium oceny i wartościowania informacji. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy bierzemy pod uwagę informację w węższym, „klasycznym” sensie — pojmo­waną jako sprawozdanie z faktu czy wydarzenia. W tym przy­padku możemy konfrontować to sprawozdanie z samym faktem, a zatem wartościować informację nie tylko moralnie, ale także stawiać kategoryzujące pytanie o prawdziwość lub fałsz, co np. w odniesieniu do sztuki byłoby już niemożliwe.Jeśli zgadzamy się, że nie ma „czystego” obiektywizmu w in­formacji lub jak to lapidarnie określa M. Szulczewski, że jest to „obiektywizm subiektywny”, co tylko na pozór brzmi nie­logicznie to musimy się zgodzić, iż jest ona w jakimś sensie (społecznym czy osobistym) zaangażowana, niesie bowiem ze sobą określone nastawienia, rekomendacje i opinie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: