PODZIAŁ WYTWORÓW

Jęśli można mówić o ja­kimkolwiek podziale wytworów kulturowych, to tylko na dobre i złe, zawierające wartości humanistyczne i ich pozbawione. Fakt, że kultura socjalistyczna jest kulturą w dobrym sensie tego sło­wa popularną nie może w niczym obniżyć jej rangi, lecz co więcej — jeszcze ją dowartościować. W czymże bowiem innym może się wyrażać społeczna funkcja kultury, jeśli nie w podnoszeniu na wyższy poziom świadomości i osobowości człowieka. Nie sposób oczywiście twierdzić, że zanik podziału na twór­ców i odbiorców to już rzeczywistość kultury socjalistycznej. Jest to proces długotrwały, a przy tym zależny od wielu czynników leżących także poza sferą kultury. Etap, na którym kraje socja­listyczne dziś się znajdują, jest dopiero początkiem zacierania się tego podziału.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: