PO OBU STRONACH

„Po obu stronach — czytamy w dokumentach z narady sekretarzy komitetów centralnych partii komunistycz­nych i robotniczych krajów socjalistycznych, która odbyła się w Moskwie w 1973 r. — wykorzystuje się potężne środki informacji masowej szybko unowocześniające się pod wpływem rewolucji naukowo-technicznej. W każdym zakątku ziemi przedstawia się ludziom jak najbardziej rozbieżne pod względem nastawienia po­litycznego interpretacje wydarzeń”. Tak pojęte komunikowanie stanowi zatem płaszczyznę sto­sunków międzynarodowych najściślej przylegającą do ideologii i z natury rzeczy musi silnie przenikać wszystkie inne sfery: polityczną, dyplomatyczną, militarną, moralną, prawną, społecz­ną i in.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: