OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI

OWOCE LEŚNE a chemizacja ŻYWNOŚCI.  Owoce leśne należą do pokarmów najbardziej naturalnych iBajmniej skażonych. Od pewnego czasu przybierają na sile procesy niszczenia i za- uwania środowiska ludzkiego w krajach rozwiniętych i rozwi- s~cych się, a ich prędkość wciąż jeszcze rośnie. Przyczynami ch bardzo niekorzystnych i groźnych zjawisk Są: szybki wzrost by ludności, rozrost miast i innych osiedli oraz rozwój przęsłu i nowych technik, ograniczające coraz bardziej przestrzeń soby naturalne. Przemysł, zwłaszcza chemiczny, celulozowo- pierniczy i hutniczy, wytwarza ogromne ilości gazów i dylów, wśród których szczególną toksycznością odznaczają się związki siarki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: