OSTATECZNA GWARANCJA

Prawo do selekcji można zatem traktować jako ostateczną gwarancję w sytuacji, gdy brak międzynarodowego uregulowania problemu oraz gdy zawodzą inne środki, gdy twórcy lub insty­tucje kierujące przekazy za granicę uchylają się od odpowiedzial­ności za ich treść i potencjalne konsekwencje. Można ułożyć dość długą listę wątków w propagandzie międzynarodowej, które dyskwalifikuje sama ich treść oraz wydźwięk społeczny i które z tego względu nie zasługują na międzynarodowe rozpowszech­nianie. Bez wahania można tu zaliczyć patologię życia społeczne­go, choćby była ona obudowana w najbardziej atrakcyjne formy (pornografia, apologia gwałtu, narkomania, różnorakie neurozy społeczne i inne treści, które mogłyby szkodzić moralności i zdro­wiu psychicznemu jednostek i całych społeczeństw), propagandę jawnie interwencyjną zmierzającą do naruszania społecznego prawnego porządku suwerennych państw, propagandę dyfama- cyjną, propagandę podżegającą do wojny, nienawiści rasowej itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: