OMAWIANA KONCEPCJA

Omawianej koncepcji można postawić zarzut utopijności, nie propo­nuje ona bowiem instytucjonalnych gwarancji egzekwowania odpowiedzial­ności twórcy za treść przekazów, które tworzy, a jedyne sankcje za nie­odpowiedzialność, tworzenie treści społecznie szkodliwych, widzi w sferze moralnych osądów takich działań. Zarzut dotyczy zwłaszcza braku zwery­fikowanych kryteriów oceny odpowiedzialności, same kategorie aksjolo­giczne takich kryteriów bowiem nie dostarczają. Niemniej, zasługuje w tej koncepcji na aprobatę akcentowanie moralnej i społecznej odpowie­dzialności twórców przekazów, co można odczytać jako krytykę liberali- stycznej tezy, że „tylko całkowita wolność może być moralna”. Pora postawić pytanie, jak teoria marksistowska określa sto­sunek twórcy do kwestii odpowiedzialności. Jest to zresztą w kategoriach najbardziej ogólnych pytanie o kształt i granice wol­ności, która ma sens tylko wtedy, jeśli jest powiązana z odpo­wiedzialnością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: