OBIEKTYWNY FAKT

Socjalistyczna koncepcja międzynarodowej wymiany nie od­mawia nikomu prawa do upowszechniania swej ideologii w świe­cie z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie to ideologia przepojona ideałami humanizmu i jej rozprzestrzenianie następować będzie z zachowaniem uczciwych reguł gry. Winno się to jednak opierać na rzeczowym argumentowaniu własnych racji, prezentowaniu ich w otwartej polemice z ideami o przeciwnym znaku, na kry­tyce innych poczynań i poglądów przez demaskowanie ukrytych intencji czy interesów oraz wydobywanie właściwych wymiarów i znaczeń z zachodzących wydarzeń.Winno temu towarzyszyć uznanie obiektywnego faktu, że na styku ideologii upowszechnia­nych w dzisiejszym, podzielonym świecie rodzi się konflikt war­tości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: