NOWA DYPLOMACJA KULTURALNA

Punktem wyjścia dla autorów tego postulatu jest historiozo­ficzna teza, że rewolucja w technikach rozpowszechniania infor­macji i kultury oraz szerzenia oświaty musi pociągać za sobą zmierzch tradycyjnej dyplomacji kulturalnej,  tj. jednostronnej propagandy wyrażającej jedynie egoistyczne, ekspansywne in­teresy rządów. Naturalną tego konsekwencją winno być rozpada­nie się wielkich „imperiów kulturalnych” i szerokie uczestnictwo mniejszych narodów w przemianach cywilizacyjnych świata. Wzrastające zainteresowanie wszystkich społeczeństw wytworami kultury innych narodów wymusi rozwój dwustronnej i wielo­stronnej współpracy. Jeśli więc dziś jakikolwiek naród, nawet najpotężniejszy, chce upowszechniać swą kulturę w społeczeń­stwie innego państwa, to musi równocześnie, zgodnie z zasadą wzajemności, uznać jego prawo do podobnej działalności w spo­łeczeństwie nadawcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: