NIEKORZYSTNE ZJAWISKA

Dostrzegając te niekorzystne zjawiska, kontrastujące z nad­rzędnymi pryncypiami kultury socjalistycznej, nie można jednak ignorować oczywistego faktu, że społeczeństwa socjalistyczne pod­jęły dzieło zbudowania kultury nowego typu, tworząc nowe wzo­ry i wartości. Zrozumiałe przeto, że trudno im było ustrzec się błędów i niepowodzeń, które nie mogą jednak przesłonić wiel­kości osiągnięć w tej dziedzinie. Jednakże ujmowanie tych błę­dów i wypaczeń jako immanentnych wad systemu, jak to czyni wielu zachodnich sowietologów, jest nie do przyjęcia, nie potra­fią oni bowiem — lub nie chcą — dostrzec tego, że ustrój socja­listyczny ma wbudowany w swój system wartości wysoki stan­dard oczekiwań moralnych i ideowych, który funkcjonuje w świadomości dużego odłamu społeczeństwa i służy jako kryterium pozytywnej lub negatywnej oceny zjawisk i procesów zachodzą­cych w państwie socjalistycznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: