NIEJEDNOZNACZNA FUNKCJA

Niejednoznaczna bywa także funkcja środków wyrazu artystycz­nego i estetyki dzieła. Stąd w publicystyce kulturalnej tyle spo­rów i kontrowersji wokół ciągle jeszcze płynnych granic i wyróż­ników, które pozwoliłyby na bardziej precyzyjne oddzielenie por­nografii od dzieła artystycznego, zwłaszcza w literaturze. Z mie­szanymi uczuciami przyjmowane są też często utwory, w których twórcy posługując się metodą psychologicznego przybliżenia uka­zują z całą jaskrawością różne przejawy patologii społecznej, któ­re w funkcji środka wyrazu owocują nieraz dziełami wybitnymi przemawiającymi silniej niż setki innych, ale które też mogą być nadużyciem formy i awangardowości do celów mających niewiele wspólnego ze sztuką.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: