NARZUCANIE STEREOTYPÓW

Chodzi tu, oczy­wiście, nie tyle o rozpowszechnianie informacji, ile o wykorzy­stywanie „stymulatorów psychiki ludzkiej”, czyli narzucanie apriorycznych stereotypów i przeświadczeń, które mają kształto­wać trwałe wyznaczniki opinii i postawy wobec Stanów Zjedno­czonych.Pełniejsze rozwinięcie takiego ujęcia „swobodnego przepły­wu” znaleźć można w pracach znanego eksperta propagandy, A. von Schacka. Wychodzi on z założenia, że w walce idei zwy­cięzcą niekoniecznie musi zostać lepsza sprawa. Może nim zostać sprawa silniejsza, lepiej zorganizowana”. Radzi w związku z tym, by w batalii z socjalizmem wykorzystać doświadczenia zdobyte w praktyce walki konkurencyjnej przedsiębiorstw kapitalistycz­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: