NAJNOWSZY ETAP

Najnowszy etap ewolucji koncepcji „swobodnego przepływu” przypomina w pewnym stopniu okres bezpośrednio powojenny, kiedy to — jak pamiętamy z poprzednich uwag — zainicjowano zmasowaną kampanię polityczno-dyplomatyczną i propagandową, która miała w efekcie przekonać świat o uniwersalnej wartości amerykańskich koncepcji. W ciągu ponad ćwierćwiecza — jakie upłynęło od wspomnia­nej kampanii, Stany Zjednoczone, szermując przy każdej okazji hasłami wolnościowymi, zdołały w znacznym stopniu urzeczy­wistnić swoją strategię dominacji informacyjnej nad światem. Strategia ta polegała na tworzeniu faktów dokonanych, które wo­bec braku układu międzynarodowego w tych sprawach były jed­nostronnym narzuceniem społeczności międzynarodowej amery­kańskich reguł gry na tej płaszczyźnie współżycia między pań­stwami. Ponieważ państwa socjalistyczne były praktycznie; jedy­nym obszarem, który mniej lub bardziej skutecznie bronił się przed tą dominacją pod hasłami „wolności informacji”, dlatego one właśnie były przedmiotem nieustannych ataków propagando­wych i nacisków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: