NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT

Występujący w tej sferze dysonans między społeczną funkcją komunikowania, co ma miejsce w roz­winiętych społeczeństwach kapitalistycznych, a prywatnym wła­daniem środkami masowego przekazu jest jedną ze struktural­nych sprzeczności współczesnego kapitalizmu, egzemplifikacją sprzeczności między jego bazą a nadbudową.Elementem najistotniejszym do zrozumienia społecznej roli komunikowania masowego w państwie socjalistycznym oraz jego odmienności w odniesieniu do roli, jaką ono pełni w państwie kapitalistycznym jest marksistowsko-leninowska koncepcja wol­ności informacji. Zasadza się ona — ujmując ogólnie — nie na głoszeniu formalnej wolności druku, jak to miało i ma miejsce w ustroju kapitalistycznym, a na stworzeniu takich warunków, które winny czynić z niej wolność rzeczywistą dla najszerszego ogółu społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: