NAJCZĘSTSZY WYBÓR

Wybór pada najczęściej na postulat „komunikowania dwukierunkowego” jako skutecznego remedium na „imperializm kulturalny” bez poświę­cania wolności informacji w kształcie tradycyjnym. Argumentacja taka zasadza się na dość arbitralnym rozdzielaniu obiektywnego związku przyczynowo-skutkowego, czemu nie poddaje się rzeczy­wistość omawianego zjawiska, dla którego najbardziej charakte­rystyczne jest to, że między obu jego elementami, tj. nieskrępo­waną wolnością informacji a „imperializmem kulturalnym” musi zachodzić stosunek logicznego i faktycznego wynikania. Można wyróżnić przynajmniej trzy kierunki krytyki „impe­rializmu kulturalnego”, z którymi wszakże trudno się zgodzić: pierwszy z nich, piętnuje wprawdzie samo zjawisko, lecz neguje jego istnienie w dzisiejszych stosunkach międzynarodo­wych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: