MIEJSCE KOMUNIKOWANIA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Teoria i praktyka komunikowania międzynarodowego jest tą płaszczyzną, na której szczególnie wyraziście uwidaczniają się ideologiczne i polityczne różnice w podejściu państw o odmien­nych systemach społecznych do roli, jaką winno ono odgrywać we współczesnym podzielonym świecie oraz zasad, jakimi po­winno się rządzić. Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro ko­munikowanie stwarza kanały, poprzez które odbywa się transfer idei, wzorców cywilizacyjnych i stylów życia oraz wszystkich wartości kulturalnych i intelektualnych, które składają się na pojęcie ideologii, systemu społecznego i podstawowych kategorii ustrojowych. Większość kontrowersji międzynarodowych w tej dziedzinie jest pochodną konfliktu między dwoma współegzystu- jącyrni formacjami współczesności — kapitalizmem i socjalizmem, spór o komunikowanie jest więc integralną częścią generalnej konfrontacji między systemami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: