MARKSISTOWSKO-LENINOWSKA KONCEPCJA WOLNOŚCI INFORMACJI

Podobne zadania co kultura ma do spełnienia — uwzględnia­jąc całą jej specyfikę — także informacja. Mówimy o informacji jako pewnego rodzaju pojęciu zbiorczym ściśle przylegającym do sfery propagandy, którego to z kolei pojęcia nauka marksistow­ska — w odróżnieniu od burżuazyjnej teorii komunikowania — nie dyskredytuje uznając słusznie, że oddziaływania w tej sferze można dyskredytować lub afirmować tylko z punktu widzenia ich społecznego sensu i wartości humanistycznych.Zresztą, gdy bierzemy pod uwagę całokształt działalności środ­ków masowego komunikowania w państwie socjalistycznym, to trudno w ogóle uzasadnić potrzebę oddzielania informacji spo­łecznej od kultury czy też nauki, oświaty i wychowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: