LITERATURA NURTU

Jest jeszcze czwarty nurt w krytyce „imperializmu kultural­nego”, który ujmuje go jako konsekwencję burżuazyjnej zasady wolności informacji, zbliżając się tym samym do stanowiska re­prezentowanego przez teoretyków z krajów socjalistycznych. Literatura tego nurtu dostarcza wartościowej argumentacji krytycznej, zwłaszcza w pracach takich cytowanych tu autorów, jak H. I. Schiller, T. Varis, K. Nordenstreng i in. Wspomniani autorzy nie poprzestają na samej krytyce dominacji informacyj- no-kulturalnej jednych krajów nad innymi, lecz dają dogłębną analizę przyczyn ekonomicznych i politycznych, które składają się na sprawnie funkcjonujący mechanizm „imperializmu kultu­ralnego”. W odtworzeniu tego mechanizmu można się posłużyć modelem skonstruowanym przez H. I. Schillera w jednym z wy­mienionych już tu opracowań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: