LITERATURA MARSKISTOWSKA

Literatura marksistowska z zakresu komunikowania między­narodowego akcentowała dotychczas głównie potrzebę naświetle­nia ideologiczno-politycznej strony problemu, w mniejszym zaś stopniu eksponowała zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Zważywszy charakter problemu, celowość takiego ukierunkowa­nia badań nad nim była i jest oczywista, co naturalnie nie po­winno spychać na dalszy plan potrzeby refleksji teoretyczno-me­todologiczne j, zwłaszcza w erze tak gwałtownego rozwoju i wzra­stającego zasięgu nowoczesnych technik przekazu informacji i kul­tury. Socjalistyczna koncepcja komunikowania społecznego opiera się na kilku elementach, które można wywieść z ogólnej teorii komunikowania w społeczeństwie socjalistycznym, nauki o sto­sunkach międzynarodowych oraz innych marksistowskich nauk społecznych: socjologii, prawa, etyki i in.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: