LEKTURA OPRACOWAŃ

Lektura wielu opracowań zachodnich skłania do wniosku, że powoli, ale systematycznie toruje sobie drogę pogląd, iż komu­nikowanie międzynarodowe nie powinno — czy wręcz nie może być procesem całkowicie żywiołowym. Wielu autorów dostrzega potrzebę jego regulacji, choć stroni od posługiwania się takim określeniem, woląc raczej bardziej „neutralne” terminy: bilanso­wanie, równoważenie, koordynacja i in. „Droga do przyszłej sta­bilizacji wielonarodowego świata — zauWaża Ch. A. McClelland — wiedzie poprzez ponadnarodową koordynację procesu komuniko­waniaPostulat wzajemności, jakości i koordynacji w komunikowa­niu międzynarodowym wiąże się ściśle z problemem ochrony spo­łeczeństw przed przekazami, które tych wymogów nie spełniają.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: