KWESTIA RÓWNOŚCI PAŃSTW W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Istotnym warunkiem jakości komunikowania międzynarodo­wego jest równość jego uczestników. Jest to zresztą problem ogólniejszy, dotyczy bowiem wszystkich sfer stosunków między­narodowych.Rozpatrywanie zagadnienia równości państw na tej płaszczy­źnie winno jednakże uwzględniać jej swoistość. Polega ona prze­de wszystkim na tym, że równości tej nie można utożsamiać z ekwiwalentnością wymiany, która bywa nawet trudna do osiąg­nięcia w tak wydawałoby się wymiernych dziedzinach, jak han­del międzynarodowy czy potencjały wojskowe.Badacze i praktycy z krajów socjalistycznych realistycznie oceniając sytuację dalecy są od postulowania parytetu na tej płaszczyźnie stosunków międzynarodowych słusznie uznając, że komunikowanie jest tą sferą, w której pozycja danego narodu zależy przede wszystkim od potencjału kultury i jej natural­nego (lecz nie narzucanego) promieniowania na zewnątrz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: