KRYTYKA „IMPERIALIZMU KULTURALNEGO”

Krytyka ta i wypływający z niej postulat zajmują ważkie miejsce w katalogu argumentów przeciwko „swobodnemu prze­pływów’!”. Ponieważ te krytyczne poglądy cechuje znaczna róż­norodność i odmienność w ujmowaniu problemu, stąd wiele w tej krytyce relatywizmu.Najistotniejszym momentem, który odróżnia argumenty teore­tyków zachodnich przeciwko „swobodnemu przepływowi” od tych, które wysuwa teoria marksistowska, jest krytyka objawów, a nie przyczyn, które je wywołują. W zachodniej myśli krytycz­nej ocenia się negatywnie „swobodny przepływ” najczęściej nie dlatego — czy nie tyle dlatego — iż zasadza się on nie na nie­skrępowanej wolności informacji, lecz dlatego, że wiedzie do „imperializmu kulturalnego”. Założenie takie prowadzi wielu autorów do formułowania eklektycznej tezy, że eliminując „im­perializm kulturalny” nie należy ograniczać wolności, ale szukać jakichś innych sposobów uzdrowienia tej sytuacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: