KRYTYCZNE AKCENTY

W latach sześćdziesiątych ta korzystna dla Stanów Zjednoczo­nych i Zachodu koniunktura polityczna zaczęła przybierać inny obrót. W tym to okresie do głosu dochodzą młode państwa post- kolonialne, które nie chcą być dłużej tłem do gry politycznej Za­chodu. Krytyczne akcenty pod adresem „swobodnego przepływu” za­częły się pojawiać także na Zachodzie, również w samych Sta­nach Zjednoczonych, początkowo wśród teoretyków masowego ko­munikowania, a później także w oświadczeniach polityków. Te nowe jakościowo elementy nie mogły pozostać bez wpływu na stosunek do koncepcji zachodnich ze strony organizacji mię­dzynarodowych: ONZ i UNESCO, które bez szkody dla swego prestiżu i roli, do jakiej zostały powołane, nie mogły pozostać obojętne na coraz bardziej widoczne różnicowanie się stanowisk i interesów w społeczności międzynarodowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: