KONIECZNE PODKREŚLENIE

Definicja ta jest ze swej natury na tyle lapidarna, że wymaga kilku dodatkowych wyjaśnień. Podkreślenia wymaga zwłaszcza to, że zasada „swobodnego przepływu” kreowana jest na uniwer­salną normę współżycia międzynarodowego w tej sferze, co jest równoznaczne z odrzuceniem tych modeli, które nie odpowiadają; zachodnim standardom w zakresie komunikowania międzynaro­dowego. Stąd wypływają roszczenia do uniwersalności zachodnie­go systemu wartości, wzorów życia i rozwiązań społeczno-ustrojowych oraz uzurpowania sobie przez Zachód moralnego i poli­tycznego prawa przemawiania w imieniu narodów „niedemokra­tycznych”, a w konsekwencji do usprawiedliwienia ingerencji pro­pagandowej w sprawy wewnętrzne suwerennych państw.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: