KONCEPCJA SPOŁECZNA

Wybór pada często na koncepcję „społecznej odpowiedzialności komu­nikowania”, która nawiązuje genetycznie do stworzonej na użytek we­wnętrzny państw kapitalistycznych koncepcji j,społecznej odpowiedzialności prasy” (social responsibility of the press).Koncepcja, o której mowa, odrzuca — jak to określają jej rzecznicy — dwa skrajne modele komunikowania, z których każdy ma więcej wad niż zalet. Te skrajne modele to: nieograniczona wolność informacji oraz ko­munikowanie kontrolowane przez państwo. Twórcy koncepcji nie odżegnują się całkowicie od kontroli przekazów informacyjno-kulturowych, lecz wyo­brażają ją sobie zupełnie inaczej: nie jako zewnętrzne sterowanie komu­nikowaniem przez państwo, lecz jako sterowanie wewnętrzne przez po­czucie odpowiedzialności twórcy przekazów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: