KONCEPCJA KOMUNIKOWANIA

Koncepcja komunikowania międzynarodowego realizowana przez kraje socjalistyczne jest w swym kształcie zasadniczym tworem jednolitym. Przesądza o tym wspólnota ideowa, wspól­nota celów polityki zagranicznej, modelu kultury, społecznej roli środków masowego przekazu i in. Nie znaczy to jednak, że inte­resy i priorytety poszczególnych krajów w tej dziedzinie muszą być we wszystkich punktach identyczne. Praktyczne rozwiązania mogą się różnić i w istocie się różnią, istnieją bowiem pewne historycznie wykształcone odmienności — np. w rozwoju kultur narodowych, z którymi wiązać należy zróżnicowanie poziomów i kierunków komunikowania z innymi narodami. (I tak np. po­ziom komunikowania Polski — z racji jej historycznych związków z narodami łacińskiego kręgu kulturowego, jest inny z Europą Zachodnią niż Bułgarii, której kultura kształtowała się w kręgu bizantyjskim).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: