KOMUNIKOWANIE INTERKULTURALNE

Komunikowanie interkulturalne musi uchronić te wartości przed spłyceniem i standaryzacją. Świat powinien się otrząsnąć, przestać się zachłystywać modernizmem, który jest przedsionkiem do totalnej uni­formizacji. Zjawiskiem już wręcz patologicznym jest to, że ta uniformi­zacja następuje w wyniku kulturalnego zdominowania świata przez nie­wielką grupę państw;postęp techniczny i gwałtowny rozwój środków transportu i komuni­kowania musi pociągać za sobą coraz ściślejsze kontakty międzynarodowe. Zą towarem idzie informacja i kultura. Handel światowy jest konieczno­ścią — wyraża bowiem obiektywne prawo międzynarodowego podziału pracy. Taki rozumnie pomyślany podział pracy winien istnieć także w sferze kultury. Niech narody wzbogacają te wartości, które są ich atutem i które mają wymiar ogólnoludzki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: