KOMUNIKOWANIE A KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zgodnej opinii teoretyków marksistowskich komunikowanie między narodami ma sens tylko wtedy, jeśli jest odpowiedzialne, wolność każdego działania nie tylko zresztą w sferze międzyna­rodowej można bowiem rozciągać jedynie do granic odpowie­dzialności za skutki tego działania. Problem odpowiedzialności za treści komunikowania międzynarodowego wywołuje dziś w świe­cie najwięcej kontrowersji, co jest zrozumiałe, jeśli się zważy, że dotyka on kwestii kluczowej — kształtu i zakresu wolności informacji w obrocie międzynarodowym. Problem ten pomijany przez autorów, którzy opowiadają się za „swobodnym przepły­wem informacji”, skłania jednak do zastanowienia wielu badaczy, także na Zachodzie, którzy usiłują znaleźć jakąś syntetyczną formułę odpowiedzialności, możliwą do przyjęcia — jeśli nie dla wszystkich, to przynajmniej większości krajów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: