JEDNOŚĆ PRZESŁANEK EKONOMICZNYCH I IDEOLOGICZNYCH

Analiza ekonomicznych i ideologicznych uwarunkowań koncep­cji „swobodnego przepływu” skłania do wniosku, że łączy je dia­lektyczna jedność, że stanowią one różne aspekty tego samego zjawiska. Z cytowanych oświadczeń wynika, że ekspansję kapi­tału amerykańskiego w okresie powojennym zrodziły interesy ekonomiczne, ale w każdym jej stadium Stany Zjednoczone doce­niały stymulującą rolę dominacji informacyjno-kulturalnej w świecie. Ujmując więc problem dialektycznie, trzeba by stwier­dzić, że bez ekspansji rynku amerykańskiego penetracja psycho- logiczno-propagandowa świata nigdy nie osiągnęłaby takiej skali, a bez tej z kolei byłaby nie do pomyślenia dominacja ekonomicz­na.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: