JAKO PODMIOT PRAWA

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego jest wy­łącznym sygnatariuszem traktatów, konwencji, umów dwustron­nych i wielostronnych, ono też, ze swej strony, odpowiada za’ ich realizację. Jeśli więc np. państwa są sygnatariuszami Aktu Koń­cowego KBWE, to tylko one ponoszą w ostatniej instancji odpo­wiedzialność za działania wszystkich podlegających ich jurysdyk­cji osób i instytucji, w zakresie spraw objętych tymPrzyjęcie takiego założenia jest jednocześnie krytyką zasady swobody działania osób i instytucji prywatnych w sferze komu­nikowania oraz zbudowanej na niej koncepcji nieograniczonej wolności informacji.„Sens demagogicznego hasła burżuazyjnego o nieograniczonej wolności informacji — zauważa trafnie radziecki prawnik, J. M. Kołosow — polega na tym, by od strony jurydycznej uzasadnić prawo do prowadzenia eks­pansji ideologicznej i równocześnie pozbawić inne kraje prawa do odci­nania się od szkodliwej propagandy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: