JAKO CAŁOKSZTAŁT

Z drugiej jednak strony doktryna marksistowska nie absolu­tyzuje roli komunikowania, nie traktuje go jako autonomicznej płaszczyzny stosunków międzynarodowych. Trudno byłoby je sobie nawet w takiej samoistnej roli wyobrazić zważywszy, że w cyrkulujących poprzez granice przekazach skupiają się jak w soczewce polityczne, ideologiczne, ekonomiczne, kulturowe i spo­łeczne problemy społeczności międzynarodowej i każdego kraju z osobna.Teoria marksistowska nie izoluje komunikowania z całokształ­tu życia międzynarodowego, nie przypisuje mu funkcji nadrzęd­nych, ale też nie umniejsza jego rangi jako czynnika współtwo­rzącego obecny i przyszły porządek międzynarodowy. Tak pojęte komunikowanie ma zatem do spełnienia szereg funkcji ideologicznych, politycznych, kulturowych i społecznych, które łączą się z różnorodnymi sferami życia międzynarodowego, ale które jednocześnie pozostają w ścisłym związku z zewnętrz­nymi uwarunkowaniami systemów komunikowania w różnych społeczeństwach oraz ich ustrojem społecznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: