ISTOTNE KRYTERIUM

Drugim istotnym kryterium selekcji obcych przekazów są względy ochrony własnego dziedzictwa kulturalnego jako pod­stawy tożsamości kulturalnej i narodowej. Utrzymanie ciągłości tego dziedzictwa i tradycji było i jest jednym z podstawowych założeń polityki kulturalnej państwa socjalistycznego.Kilka słów na temat istoty tej tożsamości. Można ją określić jako ze­spół cech właściwych kulturze danego narodu, które stanowią o jej swoisto­ści i samoistności względem innych, wytwarzają poczucie odrębności ludzi w niej żyjących oraz skłaniają ich do identyfikacji z nią. Zagrożeniem dla tak pojętej tożsamości jest naruszenie historycznie ukształtowanej równo­wagi ciągłości i zmiany, które było w przeszłości udziałem wielu, nawet starych kultur narodowych i które nie omija wielu z nich także i dziś.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: