ISTOTNE DO ZROZUMIENIA

Istotne do zrozumienia natury pokojowego współistnienia jest to, że jako składnik procesu historycznego podlega ono pra­wom dialektyki. Polega ona na współwystępowaniu w stosunkach międzynarodowych płaszczyzn konfrontacji i współpracy. Poko­jowe współistnienie wykluczając kompromis w pryncypiach ideologicznych stwarza jednak możliwości i warunki współpracy we wszystkich pozostałych dziedzinach stosunków międzynaro­dowych: społeczno-ekonomicznej, politycznej i militarnej.Komunikowanie jest tą dziedziną współczesnych stosunków międzynarodowych, w której ta dialektyczna jedność i walka przeciwieństw, a więc współpraca i rywalizacja manifestują się szczególnie wyraziście.Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro środki masowego ko­munikowania są najważniejszymi dziś przekaźnikami bieżącej informacji o świecie, idei, wzorcach życia itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: