ISTNIEJĄCE GRANICE

W tym diapazonie można zakreślić pole równowagi ciągłości i zmiany, które wyznaczają obydwie granice. Pole takie istnieje w każdej kulturze, choć w każdej jest różne. Zapewne udałoby się stworzyć jakiś model, za pomocą którego można by te granice w indywidualnych przypadkach określać, choć chyba tylko w przybliżeniu, w każdej kulturze znaleźć bo­wiem można tyle sytuacji swoistych, że żaden model nie byłby na tyle uniwersalny, by można go było przyłożyć do rzeczywistości żywych kultur. W każdym razie granice takie istnieją. Granicę chłonności można uznać za granicę tożsamości. Wiele kultur ją przekraczało, choć rzadko dobrowolnie, najczęściej było to bowiem narzucanie obcych wzorów i war­tości kulturom słabszym, przynajmniej materialnie. Na tym polegała więk­szość procesów kolonizacyjnych, które będąc fizycznymi podbojami były jednocześnie zawładnięciami kulturowymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: