ILOŚĆ I SZYBKOŚĆ PRZEKAZU

Ilość i szybkość przekazu informacji są ważne, ale to za mało. Potrzebna jest metodologia analityczna mająca w polu widzenia szeroki wachlarz informacji, priorytet kryteriów treściowych przed ilościowymi, względy racjonalne, a nie tylko wąsko pojętą konkurencję, bezwzględną walkę o najsilniejszą pozycję na mię­dzynarodowym rynku informacji. Nadmiar informacji nie stano­wi jeszcze o pluralizmie środków komunikowania społecznego, nie jest równoznaczny z różnorodnością źródeł informacji. Dziś jest już co najmniej ryzykowne stawianie znaku równości między obfitością informacji a możliwością pełnego i efektywnego korzy­stania z prawa do informacji, sama jej obfitość może być bowiem źródłem dezorientacji i zagubienia odbiorcy, jeśli pozbawi się go umiejętności oceny i uporządkowania rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: